واحد صنعتی صاناتکو

خدمات مونتاژ محصول ، سرویس های تکمیلی و خدمات مشاوره

 

۱ – خدمات مونتاژ و تولید محصول  

خدمات پیمانکاری مونتاز محصول  CKD.

خدمات پیمانکاری مونتاز محصول  SKD.

مونتاژ و تولید درخت سیم و کابل محصولات الکترونیکی .

۲ – سرویس های تکمیلی

خدمات پیمانکاری برای تست الکتریکال .

خدمات پیمانکاری برای پروگرامینگ محصولات الکترونیک .

تامین  ملزومات تولید ( STANCIL , PCB قطعات و مواد مصرفی).

۳- خدمات مشاوره

خدمات مشاوره جهت راه اندازی خطوط تولید محصولات الکترونیک به صورت  SKD و CKD .

خدمات مشاوره جهت راه اندازی و بهره برداری کلیه محصولات با استاندارد محصول SOP  .

خدمات مشاوره جهت راه اندازی سالن های CLEAN ROOM  خطوط محصولات الکترونیکی .

خدمات مشاوره جهت تامین ، راه اندازی ، آموزش ماشین آلات و تجهیزات تولید خطوط مونتاژ برد های الکترونیک

 p