واحد صنعتی صاناتکو

کیفیت

  خدمات ما به وسیله ی یک مدیریت کیفیت گسترده (برنامه ریزی ، توسعه ، آنالیز ،کنترل ، پیشرفت)پشتیبانی می گردد.

  ما جهت فراهم آوردن محصولات با کیفیت به صورت فرآیند های کارآمد و بی نقص ، در راستای فعالیت مورد انتظار مشتریان متمرکز بوده و اهمیت قائل هستیم.

  کنترل سختگیرانه و مانیتورینگ فرآیند مستمر ، از ارکان ارزشی ما بوده و سپس کیفیت که فرآیند آن است ، هدف ما می باشد.