واحد صنعتی صاناتکو

واحد مونتاژ DIP

روش های مونتاژ

  • مونتاژ انواع برد THD
  • مونتاژ انواع برد SMD
  • مونتاژ ترکیبی برد THD و SMD
  • قابلیت مونتاژ قطعه در دوطرف برد