واحد صنعتی صاناتکو

خدمات

واحد صنعتی صاناتکو با بهره گیری از تجربه گرانبهای کارشناسان خود در ارائه راه حل های تکمیلی جهت پشتیبانی فنی و خدمات مرتبط، یکی از به روز ترین مجموعه ها در این حوزه بوده و از همراهان این صنعت است.